AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

Nieuws van het Belastingteam/aangiftes 2023

In maart 2024 gaan de vrijwilligers van het belastingteam van de Sv-HN u weer helpen bij het

invullen van uw belastingaangifte over 2023.

Er zijn enkele spelregels:

 1. U bent lid van de Sv-HN en U heeft uw contributie over 2024 betaald

 2. Uw inkomen bestaat uit AOW en mogelijk een aanvullend pensioen. Het betreft een standaard, eenvoudige aangifte.

 3. U neemt alle benodigde papieren mee.

 4. U bent zelf verantwoordelijk voor uw aangifte.

 5. Uw aangifte wordt direct digitaal verzonden.

 6. U krijgt een papieren kopie van de aangifte.

 7. U krijgt een “meegeef brief” waarin e.e.a. is vastgelegd.

 8. De belasting invuller is verplicht tot geheimhouding.

 9. Wij verwachten van u een vrijwillige bijdrage.

U bent welkom in het gebouw 'De Jeugd van Gisteren' aan de Beemsterstraat 4 te Hoofddorp op de maandagen 11, 18 en 25 maart 2024, 's morgens tussen 09.00 uur – 12.00 uur en 's middags tussen 13.00 uur en 15.30 uur.

Voor het maken van een afspraak belt u, uitsluitend op de maandag, vanaf maandag 5 februari t/m maandag 26 februari 2024 tussen 15.00 uur en 16.00 uur naar telefoonnummer: 06-20258707 (Nel Rijnbeek)

Wat neemt u mee voor uw aangifte Inkomstenbelasting 2023:

  • De uitnodigingsbrief van de belastingdienst om aangifte te doen;

  • Jaaroverzicht inkomen AOW en eventueel pensioen;

  • Als u een eigen huis heeft, de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2022 en overzicht eventuele hypotheek per 1 januari 2023;

  • Overzicht van giften;

  • Jaaroverzicht bank en spaarrekening(en);

  • De Papieren kopie van uw aangifte van 2022!

  • Overzicht gemaakte kosten die NIET vergoed zijn, dus naast het eigen risico nog eigen bijdrage, aantal keren bezoek huisarts, ziekenhuis, tandarts enz., eventueel dieet verklaring;

  • Machtigingscode Inkomsten Belasting 2023 voor uzelf én uw (eventuele) partner. Indien er Huur- en/of Zorgtoeslag(en) moeten worden aangevraagd of gewijzigd moeten hiervoor aparte Machtigingscode(s) aangevraagd worden. Deze krijgt u automatisch toegestuurd in februari. Zo niet, dan kunt u deze aanvragen via telefoonnummer: 088-1236555. Vraag de MC IB en de toeslagen machtigingscodes op tijd aan, het duurt 3 werkdagen voordat u ze in huis heeft.

  • Andere bewijzen, indien u denkt dat deze ook van belang zijn voor de aangifte

   LET OP: ook als u geen uitnodiging om aangifte te doen heeft ontvangen kunt u bellen voor een afspraak. Maar, altijd heeft u een machtigingscode (of codes) nodig.

   Het volgende infoblad verschijnt in februari 2024. Bewaar dit infoblad daarom goed voor de gegevens betreffende de aangifte 2023 waarmee het belastingteam op 11 maart 2024 gaat beginnen.

 

 

LET OP: ook als U geen uitnodiging om aangifte te doen heeft ontvangen kunt u bellen voor een afspraak.

Maar,  U heeft altijd een machtigingscode nodig.