Algemene verordening gegevensbescherming
Privacy Verklaring SvHN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Sinds 25 mei 2018 moeten organisaties die met persoonsgegevens werken voldoen aan de nieuwe privacy verordening (AVG). Dit geldt ook voor verenigingen. Verenigingen verwerken immers persoonsgegevens van de leden en van bijvoorbeeld overige medewerkers, vrijwilligers, sponsoren en donateurs. Ook verenigingen moeten daarom voldoen aan de verplichtingen die de AVG voorschrijft zoals het aanleggen en bijhouden van een verwerkingsregister, het aangaan van verwerkersovereenkomsten, het informeren van betrokkenen over de verwerking van hun gegevens, het voeren van een goed informatiebeveiligingsbeleid en het bijhouden en melden van datalekken. 

INLEIDING

 

Algemene verordening gegevensbescherming. (AVG)

 

Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing in de hele Europese Unie (EU).

De eerdere “Wet bescherming persoonsgegevens” (Wbp) geldt dan niet meer.

 

De nieuwe wet AVG is een veel omvattende wet die vooral uw persoonsgegevens beter beschermt en u meer rechten geeft op controle van uw gegevens bij bedrijven, (digitale) winkels, clubs of verenigingen. U heeft het recht om altijd uw gegevens op te vragen, welke gegevens worden gebruikt en om te weten wat er met uw gegevens wordt gedaan. Verder heeft u het recht om uw gegevens te wijzigen en te laten verwijderen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de “Autoriteit Persoonsgegevens (AP)” als u denkt dat er niet goed wordt omgegaan met uw gegevens. De AP is verplicht deze klacht in behandeling te nemen.

Seniorenvereniging Haarlemmermeer Noord. moet ook voldoen aan deze AVG.

Ten eerste is dat de gegevens, die wij al van u hebben ontvangen toen u lid werd van SvHN, passen in de algemene regel. Als u lid wordt van een club of vereniging weet u dat er gegevens van u worden opgeslagen. Dus wij hoeven u niet opnieuw om toestemming te vragen. Wat wij wel moeten doen vanuit de nieuwe wet is een “Privacy Verklaring” schrijven waarin het “waarom” slaan wij “welke” gegevens op, “waarvoor” slaan wij bepaalde gegevens op en “hoe lang” worden gegevens bewaard bij opzegging of overlijden. Ook moeten wij daarin aangeven “waar” wij de gegevens van u hebben opgeslagen en “hoe” deze gegevens zijn beveiligd.

 

In het “Privacy Verklaring” zult u kunnen lezen welke gegevens SvHN opslaat en hoe wij daarmee om gaan.

Onderaan deze pagina staat een "link" om de privacy verklaring te downloaden.Toestemming nodig als onderdeel van het AVG.


Waar wij wel toestemming voor nodig hebben is het volgende;

  • voor het plaatsen van uw gegevens (naam telefoonnummer en e-mailadres) bijvoorbeeld bij
    activiteiten van begeleiders(sters) in ons infoblad en website.
  • Voor het plaatsen van foto’s waar u op staat voor ons infoblad en website.


Wij hebben daarvoor een groenkleurig “TOESTEMMINGSFORMULIER AVG” gemaakt. U vindt dat in het info rek in de Jeugd van Gisteren. Als u bijvoorbeeld begeleider(ster) bent of u weet dat er foto’s op onze website staan, neem dan zo’n formulier mee en vul dat in. Stuur deze ingevuld z.s.m. naar de ledenadministratie.

"PRIVACY VERKLARING" SvHN is onderdeel van SvHN Beleidsplan (wordt nog aangewerkt)

Privacy Verklaring SvHN.
[ingaande 25-5-2018]

Het bestuur is uiterst zorgvuldig wat betreft de inhoud van dit document.
Het document is door het gehele bestuur geaccordeerd op de vergadering van 13-06-2018.

 

Door op onderstaand knop "download" te klikken kunt u de privacy verklaring downloaden.

 

180613 DV 1 00 Privacy Verklaring AVG Sv HN
PDF – 294,7 KB 101 downloads