AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

Nieuws van het Belastingteam

Elk jaar in de maand maart gaan de vrijwilligers van het belastingteam van de Sv-HN u weer helpen bij het invullen van uw belastingaangifte.

Er zijn enkele spelregels:

 1. U bent lid van de Sv-HN en U heeft uw contributie betaald

 2. Uw inkomen bestaat uit AOW en mogelijk een aanvullend pensioen. Het betreft een standaard, eenvoudige aangifte.

 3. U neemt alle benodigde papieren mee.

 4. U bent zelf verantwoordelijk voor uw aangifte.

 5. Uw aangifte wordt direct digitaal verzonden.

 6. U krijgt een papieren kopie van de aangifte.

 7. U krijgt een “meegeef brief” waarin e.e.a. is vastgelegd.

 8. De belasting invuller is verplicht tot geheimhouding.

 9. Wij verwachten van u een vrijwillige bijdrage.

 

Wat neemt u mee voor uw aangifte Inkomstenbelasting:

  • De uitnodigingsbrief van de belastingdienst om aangifte te doen;

  • Jaaroverzicht inkomen AOW en eventueel pensioen;

  • Als u een eigen huis heeft, de WOZ-waarde een overzicht van de hypotheek

  • Overzicht van giften;

  • Jaaroverzicht bank en spaarrekening(en);

  • De Papieren kopie van uw aangifte voorgaand jaar.

  • Overzicht gemaakte kosten die NIET vergoed zijn, dus naast het eigen risico nog eigen bijdrage, aantal keren bezoek huisarts, ziekenhuis, tandarts enz., eventueel dieet verklaring;

  • Machtigingscode Inkomsten Belasting voor uzelf én uw (eventuele) partner. Indien er Huur- en/of Zorgtoeslag(en) moeten worden aangevraagd of gewijzigd moeten hiervoor aparte Machtigingscode(s) aangevraagd worden. Deze krijgt u automatisch toegestuurd in februari. Zo niet, dan kunt u deze aanvragen via telefoonnummer: 088-1236555. Vraag de MC IB en de toeslagen machtigingscodes op tijd aan, het duurt 3 werkdagen voordat u ze in huis heeft.

  • Andere bewijzen, indien u denkt dat deze ook van belang zijn voor de aangifte

   LET OP: ook als u geen uitnodiging om aangifte te doen heeft ontvangen kunt u bellen voor een afspraak. Maar, altijd heeft u een machtigingscode (of codes) nodig.

    

 

 

LET OP: ook als U geen uitnodiging om aangifte te doen heeft ontvangen kunt u bellen voor een afspraak.

Maar,  U heeft altijd een machtigingscode nodig.