BILJARTEN

Van maandag t/m vrijdag kan iedere middag vanaf 12:30 uur worden gebiljart.

WIE IS DE COÖRDINATOR?

Cees de Krijger is het aanspreekpunt voor nadere informatie en de contactpersoon met het Bestuur.
Hij is vrijwel iedere middag aanwezig.

MET HOE VELEN ZIJN JULLIE?

In totaal zijn er gemiddeld 25 leden.

WAT DOEN JULLIE ZOAL?

Er staan 2 Carambolebiljarts. Verdeeld over het jaar worden in de middag 3 competities gespeeld. Libre, Banden en Annoncé. Annoncé houdt in een combinatie van libre, banden, 3-banden, 1 piccolo (een carambole zonder dat een band wordt geraakt) en 1 losse bandstoot. Voor de biljarters, die geen competitie kunnen of willen spelen, bestaat de mogelijkheid vrij te spelen.

Vóór de aanvang van een competitie zal worden gevraagd wie hieraan wil deelnemen.

Deelname aan een competitie heeft alleen zin als de deelnemer een volledig wedstrijdschema kan spelen. Dit is als de deelnemer op meer en wisselende dagen komt. Als door omstandigheden hieraan niet kan worden voldaan, dan is meedoen aan een competitie niet mogelijk. Tijdens een competitie worden geen nieuwe deelnemers toegelaten.

Bij binnenkomst wordt elke deelnemer geregistreerd . De volgorde van binnenkomst is in principe leidend voor de indeling van de vrije partijen en competitiepartijen. De wedstrijdleider bepaalt, mogelijk in afwijkende volgorde, welke personen een competitiepartij spelen.

De wedstrijden in de competities duren maximaal 25 beurten. Voor een ieder geldt een vastgesteld moyenne; de partijen kunnen dus ook korter duren als een speler zijn vastgesteld aantal caramboles heeft behaald. De vrije partijen duren ook 25 beurten en daarvoor geldt geen moyenne.

Aan de leden zal zo nodig inzet worden gevraagd bij het onderhoud van de biljarts, de arbitrage, het bijhouden van de scores en na afloop opruimen.


Aan het eind van het jaar wordt een Kersttoernooi en een loterij onder het genot van een hapje en drankje gehouden. Hiervoor wordt jaarlijks zo nodig een bijdrage van €10,- gevraagd.


UITNODIGING!

Wilt u meer informatie, loop dan even binnen, de hele week vanaf 12:30 uur in de Jeugd van Gisteren, Beemsterstraat 4.

Heel hartelijk Welkom!

KOSTEN

[Lid worden en de bijdrage voor deelname aan biljarten is per jaar € 15 + € 25= € 40,-]