Uitnodiging ALGEMENE LEDENVERGADERING

  

WOENSDAG 22 SEPTEMBER A.S. AANVANG 10.00 UUR

 

In het gebouw van “De Jeugd van Gisteren”

Beemsterstraat 4 Hoofddorp

 

Het bestuur van de Seniorenvereniging Haarlemmermeer-Noord is

verheugd u uit te nodigen voor haar 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021.

 

U bent van harte welkom!

 

Op de Website vindt u ook : 

- het programma,

- de agenda,

- het jaarverslag 

 

Namens het bestuur,

Dhr. Henk Jan Boswijk

(Secretaris) 

 

 

 

www.sv-hn.nl