AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021

 

Agenda voor:  woensdag 22 september 2021

Locatie:            Gebouw “De Jeugd van Gisteren”

Adres:              Beemsterstraat 4 te Hoofddorp

Aanvang:          10.00 uur

 

 

 1. Opening en welkom

 

 1. Vaststellen van de agenda

 

 1. Verslag van de ALV 2019

 

 1. Jaarverslag Sv-HN over 2020

 

 1. Financiën
  • Begroting 2021
  • Verslag Kascommissie
  • Aanstellen Kascontrolecommissie 2021
 2. Bestuurssamenstelling

Het Dagelijksbestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het is dringend gewenst dat zich nieuwe kandidaten melden voor verschillende bestuursfuncties. De gezondheid van sommige bestuursleden laat te wensen over en zonder bestuur is er geen vereniging mogelijk. Dus: meld u aan! 

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting