DECEMBER 2020

Update bestuur SvHN.
Jeugd van Gisteren weer OPEN

echter wel onder de u al bekende restricties.
Er moet strikt aan het protocol vastgehouden worden. 

Update Sv-HN vanuit het bestuur d.d. 18-11-2020

 

Beste lezers en lezeressen,

Het bestuur van de SvHN is weer compleet. Wij hebben de heer Cor van der Werf bereid gevonden om de heer Zijlmans op te volgen als penningmeester.  Hij wordt door de nog zittende penningmeester, de heer Zijlmans,  ingewerkt. Laatstgenoemde zal nog zeker tot eind januari 2021 beschikbaar zijn om de heer van der Werf te coachen. Wij zijn heel blij met onze nieuwe penningmeester.

Tevens heeft het bestuur een nieuwe secretaris gevonden in de heer Henk Jan Boswijk. Ook de heer Boswijk is een aanwinst voor het bestuur. Henk Jan wordt momenteel, net als de heer van der Werf, ingewijd in de geheimen van de vereniging. Het valt nog niet mee om te onthouden hoe een en ander in elkaar steekt.

Maar het enthousiasme van beide heren stemt ons zeer positief en optimistisch voor de toekomst van de vereniging.

Uiteraard hadden we beide nieuwe bestuursleden graag aan u willen voorstellen, maar zoals u weet kon er door de Corona crisis geen Algemene Leden Vergadering worden gehouden.

Verderop in het blad zult u van beiden een klein episteltje aantreffen waarin zij zich aan u voorstellen. [Maak kennis met....]

 

Dan is er nog meer goed nieuws.

Het bestuur van de Jeugd van Gisteren heeft naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van 17 november op 18 november vergaderd en besloten dat het gebouw aan de Beemsterstraat 4 vanaf maandag 23 november weer open mag, echter wel onder de u al bekende restricties. Er moet strikt aan het protocol vastgehouden worden.

Dat houdt o.a. in dat activiteiten weer plaats kunnen vinden met een maximum van 30 personen.

U kunt dus nog tot aan de kerstsluiting een paar weekjes even uw activiteiten beoefenen.

 

Het gebouw sluit zijn deuren voor een kerstreces van 21 december 2020 tot en met 3 januari 2021.

 

Gezien de omstandigheden zit een Nieuwjaars receptie er komend jaar niet in. Ook kan het bestuur voorlopig nog geen plannen maken voor het vieren van het 5-jarig bestaan van de vereniging. De vrijheidsmaaltijd die we het afgelopen jaar ook niet hebben kunnen organiseren zal, afhankelijk van hoe de vlag er dan bijhangt, wellicht op 5 mei 2021 wel kunnen worden georganiseerd, maar laten we niet op de dingen vooruit lopen.

Want één ding is zeker: niemand kan voorspellen hoe de zaken zich gaan ontwikkelen.

 

Het belastingteam wil u het komende jaar toch ook weer van dienst zijn. Verderop in dit blad kunt u een bijdrage lezen van de coördinator van het belasting team.

 

Het bestuur heeft een aantal vrijwilligers die om wat voor reden dan ook afscheid hebben moeten nemen van hun taak binnen de vereniging bedacht met een attentie.

Het bestuur wil hier nog eens benadrukken dat uw belangeloze inzet al die jaren voor onze vereniging van grote waarde is geweest en zij dankt u daar hartelijk voor.

 

Het jaar 2020 is bijna ten einde. Het was een raar, angstig en voor velen een eenzaam en onzeker jaar. Het Coronavirus heeft de hele wereld op zijn kop gezet en ook plaatselijk hebben we er veel narigheid van ondervonden.

Het bestuur van de SvHN én van de Jeugd van Gisteren zijn gedwongen geweest onaangename beslissingen te nemen voor onze leden. Zo is het gebouw tot 2 keer aan toe gesloten geweest vanwege besmettingsgevaar.

Helaas zijn we nog niet van het Corona Virus af. Er gloort wel licht aan de horizon: er is een vaccin (twee zelfs) waar de wetenschappers veel succes mee hebben en het ziet er naar uit dat volgend jaar kan worden begonnen met het inenten van de bevolking. Maar het is alles een kwestie van een lange adem.

Het infoblad beslaat dit keer alleen de maand december en u krijgt het weer aan huis bezorgd. Met hartelijke dank aan onze bezorgers.

Rest mij nog u allen, ondanks de situatie die ons allen treft, toch heel fijne kerstdagen toe te wensen en we hopen van ganser harte dat we ergens halverwege het volgende jaar weer allemaal ons gewone leven zullen kunnen oppakken.

Allen heel veel sterkte.
Indien u behoefte heeft aan een bezoekje of een praatje, u mag mij altijd bellen!

Hartelijke groet,

Christine Veling

Voorzitter svhn