Rectificatie Gemeentehuis

In tegenstelling tot wat er in het laatste infoblad wordt vermeld moet ik u mededelen dat de verhuizing van het Raadhuis naar de tijdelijke locatie aan de Taurusavenue in Beukenhorst in Hoofddorp is uitgesteld door de aangescherpte Corona maatregelen.

Het was de bedoeling dat de verhuizing op 20 december van start zou gaan, maar het lukt niet om de tijdige vestiging in Beukenhorst tijdig coronaproof te krijgen.

In de werkvertrekken kan moeilijk de verplichte anderhalve meter afstand in acht worden genomen. Daar komt bij dat het op dit moment erg moeilijk is om bouwvakkers te vinden om het karwei uit te voeren.

De bedoeling was dat de loketten in het huidige raadhuis 20 december dicht zouden zijn en die in  gebouw De Polderlanden en in het tijdelijke gemeentehuis open. Dat is nu uitgesteld.

Ook de gemeenteraad blijft wat langer in het te slopen Raadhuis dan de bedoeling was. Er wordt een uitstel van ongeveer een maand verwacht. Wie een afspraak heeft gemaakt in Hoofddorp voor bijvoorbeeld een reisdocument of rijbewijs moet voorlopig nog in het raadhuis zijn. De gesprekken van sociale dienstverlening en leerplicht zijn de komende maanden ook nog in het raadhuis.

 

Dat de berichtgeving in ons infoblad nu achterhaald is komt door het feit dat er een deadline is voor het schrijven van de stukken en daarom lopen we altijd achter de feiten aan. Onze excuses hiervoor!